0 532 242 52 21

KONYA VAJİNİSMUS TERAPİSİ

Konya Cinsel Terapi - Vajinismus Terapisi

Konya Cinsel Terapi Günlüğü – Konya Vajinismus Terapisi yazı dizime, Vajinismus Terapisi’ nde EMDR Terapisi’ nin Etkililiği yazımla başlıyorum. Kadınlarda en sık karşılaşılan cinsel sorun olan vajinismus, cinsel ilişki korkusu, partnerle cinsel ilişkiye girememe ve cinsel ilişkide kadının istemsiz kasılması şeklinde tanımlanabilir. Vajinismus, yalnızca cinsel terapi ile kesin ve kalıcı şekilde çözüme kavuşturulabilen ve çözümü için garanti verilerek paket şeklinde çalışılabilen bir cinsel sorundur. Vajinismus, cinsel terapi sürecinde tamamen çözülebilen ve ortalama 7-13 seans süren bir cinsel problemdir. Vajinismusun, duygu ve cinsel istek kısmını görmezden gelen kestirme yollarla çözülmesi, kadında cinsel isteksizliğe yol açar ve bunun için de yine Cinsel Terapi yardımı almak gerekir.  

Bu nedenle, cinsel ilişki korkusu anlamına da gelen Vajinismus konusunda mutlaka alanında uzman bir cinsel terapistten yardım alınmalıdır. Beklemek ve tekrar tekrar denemeler yapmak vajinismus sorununu daha da büyütecektir bu nedenle en kısa sürede çekinmeden psikolojik destek alınız. Unutmayın, bunu mutlu bir evlilik ve çocuk sahibi olabilmek için yapıyorsunuz. 

 

VAJİNİSMUS NEDİR? 

Konya Vajinismus Terapisi: Vajinismus, vajinanın ön kısmının üçte birindeki kaslarda yineleyici ya da sürekli istem dışı kasılması ve sonucunda cinsel ilişkinin olanaksız olması olarak tanımlanmaktadır (Öztürk 2008). Vajinismusa benzer bir tablonun ilk kez 11. yüzyılda İtalyan kadın bir doktor tarafından belirlendiği ve vajinismusun günümüzdeki tanımına benzer şekilde 1861 yılında Viktoryen bir hekim olan Sims tarafından tanımlandığı bildirilmektedir.(Binik ve ark. 2006)

Vajinismus olan kadınlar, vajinalarının ya çok dar olduğunu ya da kendilerinde orada bir delik bulunmadığını ifade ederler. 

DSM V’ e göre tanı kriterleri

Genital pelvik ağrı/penetresyon bozukluğu:

 1. En az yaklaşık 6 ay boyunca aşağıdaki belirtilerden bir ya da daha fazlasını sürekli/tekrarlayan şekilde yaşanması ile tanı koyulur.
 2. Vajinal ilişki/penetrasyon sırsında belirgin bir zorluk
 3. Vajinal ilişki/penetrasyon sırsında belirgin vulvavajinal ya da pelvik ağrı
 4. Vajinal penetrasyonda vulvavajinal veya pelvik ağrı konusunda belirgin bir korku ya da anksiyete
 5. Vajinal penerasyon teşebbüsü sırasında pelvik kasların belirgin bir şekilde kasılması/gerilmesi (APA, DSM 5, 2013)

Cinsel Eğitim Araştırma ve Tedavi Derneğinin (CETAD) 2007 yılında gerçekleştirdiği araştırmanın verilerine göre vajinismus her 10-12 kadından birinde görülmektedir. Cinsel işlev bozuklukları polikliniklerinde yapılan araştırmalarda ise vajinismus sıklığı % 66-75,9 arasında bulunmuştur (CETAD 2007).

Cinsel işlev bozuklukları polikliniklerinde yapılan araştırmalarda ise vajinismus sıklığı %66-75.9 olarak bildirilmektedir (Şimşek ve ark. 2003, Doğan 2009).Konya Vajinismus Terapisi

Konya Vajinismus Terapisi - Cinsel Terapi
Konya Vajinismus Terapisi – Cinsel Terapi

Vajinismus kadının hem kendi kadınlığında bir eksiklik olduğunu düşünmesine, hem de eşine karşı suçluluk hissetmesine neden olur. Erkekte ise eşine karşı öfke, istenmeme ve reddedilme durumundan dolayı kırgınlık, ereksiyon güçlüğü bazen de bekaret konusunda şüpheye neden olabilir. Birçok çift bir süre sonra cinsel birleşmeyi denemekten vazgeçer. Bu daha sağlıklıdır çünkü tekrar tekrar yaşanan başarısızlık çiftin cinsellikten uzaklaşmasına ve kavgalara yol açar.

Son dönemde yapılan çalışmalarda cinsel taciz ve travmalar, ağrılı jinekolojik muayene, ilk cinsel ilişkinin ağrılı olması gibi travmatik yaşantıların etiyolojik bir etken olabileceği saptanmıştır (Tarcan ve Tınay 2007).

Ayrıca bunlara ek olarak,  abartılı ilk gece hikayelerinin bilinçdışında oluşturduğu olumsuz şemalar en önemli nedenlerden birisidir. Bu da aslında travma kapsamında ele alınabilir, çünkü anlatılanlar kişiler için travma etkisi yaratabilmektedir. Doğumdan sonra bile vajinismus görülebilmektedir çünkü sorun vajinada değil beyindedir. Konya Vajinismus Terapisi

 

EMDR TERAPİSİ 

EMDR, türkçe karşılığıyla, göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme, etkili bir psikoterapi yaklaşımıdır. EMDR’nin gelişimi 1987 senesinde, Dr. Francine Shapiro’nun göz hareketlerinin rahatsız edici olayların şiddetini azaltabildiğini tesadüfen keşfetmesiyle başladı. Shapiro bunu travmaya maruz kalmış kişiler üzerinde uygulayıp olumlu sonuçlar almış ve ardından bu alanda yapılan çalışma ve araştırmalarla EMDR güçlü bir terapi ekolü halini almıştır.

Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (Eye Movement Desensitization and Reprocessing -EMDR) tekniği travma sonrası stres bozukluğunda (TSSB) etkili bir işleme süreci ve tedavi yaklaşımı olarak ortaya konmuştur. (Shapiro & Maxfield 2002).

İnsan zihninin hazmetme kapasitesinin üzerinde olan tüm olaylar ‘travma’ olarak adlandırılır. Nasıl ki ağzımıza ağız dolusu ekmek tıktığımız zaman çevirip çiğneyemiyor öylece kalıyorsak, travmatik olaylar da beyne adeta böyle bir etki yapmakta ve beyindeki bir çok mekanizmayı bozmaktadır.

Beynin Bilgi İşleme Mekanizması vardır ve yaşadığımız tüm an ve anılar sağ beyin sol beyin etkileşimi ile işlemlenir hazmedilir ve kayıt edilir. Ancak bazen öyle olaylar yaşarız ki bu olaylar beynin bilgi işleme mekanizmasında aksamaya yol açar ve bu olaylar işlemlenemez. Bir bütün halde sağ beyinde kalır. FMRI görüntüleme cihazlarıyla kişiye travmatik anısı düşündürtülerek yapılan görüntülerde de sağ beyinde kırmızı renkte travmatik anının etkisi görülebilmektedir. EMDR terapisi sonrası aynı kişiler için yapılan FMRI görüntülerinde bu kırmızılığın ortadan kalktığı görülmüştür. Travmalar, bu açıdan değerlendirildiğinde adeta beynimizdeki hazımsızlıktır diyebiliriz.

Bir olayın travma olabilmesi için yalnızca onu bire bir yaşamış olmamız gerekmiyor, bazen tanık olduğumuz ama bizim başımıza gelmeyen bir olay ya da sadece bize anlatılan kötü bir olay da bizim için travma olabilir. Örneğin, evlilik aşamasında olan Ayten’ e evli olan yakın arkadaşı tarafından ilk gece ne kadar çok acıdığı ve ne kadar çok kanadığı ile ilgili anlatılan hikayeler, kendisi olayı yaşamamış olmasına rağmen Ayten için travmadır.

EMDR Terapisi ekolüne göre, tüm psikolojik sorunlar geçmiş bir ya da birden fazla travmatik anıdan kaynaklanmaktadır. Bu anılar bir bütün halde sağ beyinde kaldığı ve işlemlenemediği için, sık sık tetiklenerek psikolojik sorunlara neden olmaktadır. Travmatik olaylardaki; olayla ilgili görüntüler, olayda kişinin zihninden geçen düşünceler, olayda hissedilen duygular, olayda hissedilen beden duyumları tetiklenerek psikolojik sorunlara yol açmaktadır. Örneğin, travmatik anıda oluşan ‘tehlikedeyim, öleceğim’ inancı tetiklenerek kişi sürekli sağlığı ile ilgili obsesyonlar geliştirebilir.

Günümüzde travma konusunda en hızlı ve en etkili tedavi terapilerden birisi de EMDR terapisidir. (Shapiro 1995).

EMDR’de kişiden, olayı en iyi temsil eden bir resmi aklına getirmesi ve bu resmi akılda tutarken kendisi ile ilgili negatif kognisyonu (NK) düşünmesi istenmektedir. Daha sonra, o resmi aklına getirdiğinde kendisi ile ilgili neye inanmak istediği sorulmaktadır (pozitif kognisyon- PK). Ve sonrasında PK’nin kendisine ne kadar inandırıcı geldiği (Validity of Cognition-VoC) sorulmaktadır. VoC 1 den 7’ye kadar oluşan, 1’in tamamen yanlış 7’nin ise tamamen doğru olduğu bir ölçektir. Daha sonra resim ile birlikte NK aklına getirildiğinde ortaya çıkan duygular sorulmaktadır. Bu aşamadan sonra, bütün bunların kendisinde ne kadar rahatsızlık yarattığı (SUD) 0-10 arası bir ölçekte değerlendirilmektedir. 0 nötr, 10 ise en yüksek rahatsızlık derecesini göstermektedir. SUD belirlendikten sonra ise bu rahatsızlığı vücudunun neresinde hissettiği üzerine odaklanılmaktadır. Eğer herhangi bir his bildirilirse, bu his ortadan kalkıncaya kadar iki yönlü uyarılarla işleme sürecine devam edilmektedir. Bütün bu aşamalardan sonra iki yönlü uyarılarla duyarsızlaştırma aşaması uygulanmaktadır. (Torun 2010)

 

VAJİNİSMUS TERAPİSİNDE EMDR UYGULAMALARI

EMDR’nin cinsel travmaların tedavisinde kullanımı ile ilgili yapılan çalışmalarda, çocukluk döneminde cinsel travma yaşadığını bildiren erişkin dönemdeki kadınlarda, EMDR’nin travmaya bağlı semptomlarda azalma veya iyileşme sağladığı bildirilmiştir (Edmond ve ark. 1999, Edmond & Rubin 2004).

Toplumumuzda cinsel bilgilenme oldukça yetersizdir ve kişiler resmi olmayan kaynaklardan yanlış bilgiler edinmekte ve cinsellikle ilgili yaygın yanlış inanışlar içerisinde olmaktadır (Kayır 2001 ve İncesu 2004)

Travmanın eşlik ettiği vajinismus olgularında EMDR terapisi alternatif bir tedavi olarak düşünülebilir. (Torun 2010)

Konya Vajinismus Terapisi - Cinsel Terapi
Konya Vajinismus Terapisi – Cinsel Terapi

Travmanın eşlik ettiği vajinismus vakalarında EMDR terapisi uyguladığımda terapi süresinin kısaldığını ve sürecin daha kolay ilerlediğini gördüm çalıştığım vajinismus vakalarında. Travmanın eşlik etmediği Vajinismus vakalarında ise, ilk cinsel deneyim ve cinsellikle ilgili anlatılan hurafeler de aynı zamanda travma olduğu için, bunların EMDR ile çalışılmasının da cinsel terapi sürecinde kolaylaştırıcı etki yaptığını gözlemledim.

Özetle, Vajinismus Terapisi konusunda EMDR tek başına her zaman yeterli olmasa da son derece kolaylaştırıcı bir rol oynamaktadır. Bu nedenle Vajinismus konusunda yardım alacağınız Cinsel Terapistin aynı zamanda EMDR Terapisti olmasına dikkat edilmesi sorunun daha kısa sürede, daha az yıpranma ile ve daha kalıcı olarak çözülmesini sağlayacaktır. %100 ücret iade garantisi verilerek garantili olarak çözülebilen bir cinsel işlev bozukluğudur vajinismus ve bu nedenle vajinismus hastaları bu durumun geçici olması açısından şanslıdırlar. 

 

Konya Vajinismus Terapisi konusunda daha detaylı bilgi için: Optimum Psikoloji Konya’ nın web sitesinde yer alan, Konya Vajinismus Terapisi – Cinsel İlişkiye Girememe Sorunu başlıklı yazıyı okumanızı öneririm.

KAYNAKÇA

American Psychiatric Association: DSM-5: Diagnostic and Statistical Manual for Mental    Disorders. 5th edition. American Psychiatric Press, USA, 2013;

Binik YM, Bergeron S, Khalife S. Dyspareunia and vaginismus: so-called sexual pain. In:   Leiblum SR, editor. Principles and practice of sex therapy. 4th ed. New York: Guilford Press; 2006. p. 124-56.

Cinsel Eğitim Ve Araştırma Derneği-CETAD (2007).Cinsel Yaşam ve Sorunları. CETAD yayýný.S:63-77

Doğan S (2009) Vaginismus and accompanying sexual dysfunctions in a Turkish clinical sample. J Sex Med, 6: 184-92.

Edmond T, Rubin A, Wambach KG ve ark. (1999) The effectiveness of EMDR with adult female survivors of childhood sexual abuse. Social Work Research, 23:103-116.

Edmond T, Rubin A (2004) Assesing the long-term effects of EMDR: results from an 18-month follow-up study with adult female survivors of CSA. J Child Sex Abus, 13:69-86.

İncesu C (2004) Cinsel İşlevler ve Cinsel İşlev Bozuklukları, Klinik Psikiyatri Dergisi, 7 (Ek 3):3-13.

Kayır A (2001) Cinsellik kavramı ve cinsel mitler. Yetkin N, İncesu C (editörler). Cinsel İşlev Bozuklukları Monograf Serisi içinde. İstanbul: Roche Müstehzarları Sanayi A.Ş., 34-39.

Öztürk O, Uluşahin A (2008) Ruh Sağlığı ve Bozuklukları-1. Ankara, Nobel Tıp Kitabevleri, s. 499-501

Shapiro F, Maxfield L (2002) Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR): information processing in the treatment of trauma. Journal of Clinical Psychology, 58:933–946.

Shapiro F (1995) Eye movement desensitization and reprocessing. Basic principles, protocols and procedures. New York: Guilford Pres.

Şimsek F, Ozdemir YO, İncesu C ve ark. (2003) Sociodemographic and clinical characteristics of subjects referred to a multidisciplinary sexual dysfunction outpatient clinic. Üroloji Bülteni, 14:137-144.

Torun F. (2010) Vajinismusun EMDR Yöntemi İle Tedavisi: İki Olgu Sunumu, Türk Psikiyatri Dergisi, 2010.

 

Fatih UĞUR
Psikolojik Danışman – Konya EMDR – Cinsel Sorunlar
Optimum Psikoloji – 2017 – Konya

2 Comments

 • Hocam merhaba bende erken bosalma sorunu var bu duruma nasıl bir tedavi önerirsiniz ne yapmamız gerek

  N. A Temmuz 15, 2017
  • Erken boşalma, cinsel terapi ile olumlu sonuçlar alınabilen bir rahatsızlıktır, cinsel terapist yardımı almanızı öneririm.

   Fatih UĞUR Ağustos 3, 2017

Leave a comment

Your email address will not be published.